Tuesday, February 28, 2017

Istiadat Pengisytiharan YM Dato' Perba

Istiadat Pengisytiharan YM Dato' Perba, Dato' Lembaga Suku Biduanda Waris Nan 2 Carak, Lela Maharaja & Sedia Raja oleh YTM Dato' Undang.
Calon yang diisytiharkan ialah En.Abdul Razak Mohd Yassin sebagai Dato' Perba yang baru.


SESI FOTOGRAFI PENTADBIRAN LUAK REMBAUSekitar sesi bergambar sebelum mesyuarat Orang Besar Undang, Dato' Dato' Lembaga, Buapak delapan Kampung bersama YTM Dato' Undang Rembau.
ADAT PERPATIH


Undang Luak Rembau Undang berlembaga, berlembaga pada tiang balai nan delapan, empat di baruh empat di darat terdiri daripada :
Tiang Balai Baruh :
Dato' Gempa Maharaja,
Dato' Merbangsa,
Dato' Samsura Pahlawan,
Dato' Bangsa Balang.
Tiang Balai Darat :
Dato' Seri Maharaja,
Dato' Sinda Maharaja,
Dato' Mandelika,
Dato' Andika.
Delapan Tiang Balai Luak Rembau yang bertanggungjawab dalam perkara adat dan istiadat yang dipengerusikan oleh Dato' Gempa Maharaja dan Dato' Merbangsa. Dalam pentadbiran adat sekiranya Undang yang dilantik daripada waris Lela Maharaja ibunya adalah Dato' Gempa Maharaja dan ayahnya Dato' Merbangsa dan begitu juga sebaliknya sekiranya Undang yang dilantik daripada waris Sedia Raja maka ibunya adalah Dato' Merbangsa dan bapanya Dato' Gempa Maharaja.
Dato' Gempa Maharaja danatau Dato' Merbangsa bertanggungjawab sepenuhnya kepada Undang dan pentadbiran adat istiadat Luak Rembau yang juga merupakan penasihat dan pengerusi adatnya. Juga merupakan lembaga yang berkuasa untuk menandatangani apa-apa perjanjian.
Dua orang dato' lembaga yang menjadi aluan sembah :
Tiang Balai Baruh diadatkan kepada Dato' Bangsa Balang;
Tiang Balai Darat diadatkan kepada Dato' Seri Maharaja.
Dato' Gempa Maharaja dan Dato' Merbangsa tidak dibolehkan aluan sembah kerana sudah teradat keduanya bertaraf ibu dan bapa kepada undang.
dalam pentadbiran adat istiadat Luak Rembau tidak ada adat memangku seandainya undang meninggal dunia kuasa pentadbir terletak kepada Lembaga Tiang Balai Nan Delapan dengan dipengerusikan oleh sama ada Dato' Gempa Maharja atau Dato' Merbangsa bergantung kepada waris yang mana bakal menyandang pusaka.
Dato' Lembaga yang bertaraf Lembaga Dua Belas :
Lembaga Baruh Bertaraf Nan Dua Belas :
Dato' Perba,
Dato' Putih.
Dato' Ganti Maharaja,
Dato' Raja Senara
Dato' Lela Wangsa
Dato' Mangkuta
Maharaja Sutan (Orang Besar)
Dato' Lembaga Darat Bertaraf Nan Dua Be;as :
Dato' Setia Maharaja
Dato' Sutan Bendahara
Dato' Ngiang
Dato' Maharaja Jinda
Dato' Dagang
Dato' Panglima Dagang
Nang Besar (Orang Besar )
Empat Orang Besar Undang :
Dato' Shahbandar
Dato' Raja DiRaja
Dato' Menteri Lela Perkasa
Dato' Mangkubumi.
Dato' Lembaga mengikut adat tidak dibolehkan membawa tepak sirih dalam apacara sekalipun kerana membawa tepak teradat kepada bopak. Sekiranya bopak menjalankan adat yang membawa tepak adalah orang somondo, sesuai dengan dengan yang dikanunkan dalam perbilangan adat..orang somondo disuroh poi dipangge datang....naik berjenjang turun bertangga...lain lubok lain ikan lain luak lain pendekatannya...
Hidangan kepala kambing sebenarnya adalah hak mutlak bopak dan bukannya lembaga mengikut adat lembaga tidak boleh meminta hidangan kepala kambing kerana kambing seekor adat bopak adat lembaga seekor kerba, salah adat jika lembaga meminta hidangan kepala kambing kecuali atas izin bopak sahaja.

Namun terdapat 'dalam sombilan tuo tigo lombago satu...

Sumber: https://www.facebook.com/Adat.Perpatih/posts/793983257294510

Monday, February 27, 2017

PERLANTIKAN TUK LAKSEMANA, BESAR WARIS PERUT HILIR

Rembau, 30 Januari, 2017: Perlantikan Besar Waris bagi Perut Hilir, Biduanda Lela Maharaja Kampung Kota yang membawa gelaran Tuk Laksemana


RENUNGAN BUAT ANAK-ANAK NEGERI SEMBILAN

Popular Posts