Sunday, November 27, 2011

Undang Luak Rembau Ke 21 : Adat Dan Istiadat Perlantikan

YTM Dato' Lela Maharaja
Dato' Muhamad Sharip bin Haji Othman
Undang Luak Rembau ke 21
(Gambar Terkini 27 Nov 2011)

Suku Biduanda ialah suku adat Luak Rembau. Mengikut sejarahnya, Orang Asli suku kaum Jakun selepas menerima kedatangan orang Sumatera telah hidup bersama mereka dalam tempoh masa yang lama. Akhirnya Orang Asli Jakun tersebut telah memeluk agama Islam. Orang Sumatera, kaum perantau telah menamakan Orang Asli Jakun itu biduanda yang bermaksud saudara baru Islam.

Pengurniaan gelaran tersebut ada kaitan dengan perlantikan Si Rama sebagai Penghulu Rembau yang pertama. Si Rama ialah cucu kepada Batin Sekudai, ketua Orang Asli di Rembau ketika itu. Beliau merupakan anak kepada Datuk Bungkal yang berkahwin dengan Datuk Lela Balang. Datuk Lela Balang ialah orang bergelar Sumatera yang telah datang ke Rembau pada sekitar tahun 1515/16. Datuk Bungkal pula menjadi anak angkat Datuk Leteh, pembesar Sumatera yang datang awal ke Rembau iaitu dalam tahun 1490-an. Hasil perkahwinan tersebut mereka dikurniakan empat orang anak, tiga orang perempuan dan seorang lelaki iaitu Si Rama yang merupakan anak bongsu.

Memandang kepesatan pertambahan penduduk di Rembau ,Datuk Leteh pada sekitar 1530-an menyarankan agar Rembau mempunyai seorang pemimpin dan sistem pemerintahan yang sendiri, sungguhpun ketika itu Rembau di bawah naungan kerajaan Johor (Norhalim Hj Ibrahim, 1995 : 75). Di atas kebulatan kata, Datuk Leteh dan Datuk Lela Balang serta penduduk Rembau telah bersetuju melantik Si Rama sebagai Penghulu. Pencalonan ini dibuat berdasarkan Si Rama ialah cucu kepada Batin Sekudai, ketua Orang Asli di Rembau dan anak kepada orang bergelar Sumatera. Mereka berharap dengan perlantikan tersebut, Si Rama akan menjadi lambang negeri Rembau buat masa itu dan akan datang.

Datuk Lela Balang dan Datuk Laut Dalam telah pergi menghadap Sultan Johor pada tahun 1540 bagi mendapat pengiktirafan perlantikan tersebut daripada Sultan Johor, Sultan Alauddin Riayat Shah (1527 - 1564) di Johor Lama. (Norhalim Ibrahim, 1995 : 75). Ketika menghadap sultan hanya Datuk Lela Balang sehaja yang pergi sedangkan Datuk Laut Dalam tinggal dan menjaga perahu. Sultan Johor telah memperkenankan permintaan Datuk Lela Balang itu. Di atas perkenannya, sultan telah mengurniakan gelaran Lela Maharaja kepada penyandang pusaka Penghulu Rembau.

Datuk Laut Dalam tidak berpuas hati dengan berita yang telah disampaikan oleh Datuk Lela Balang kepada rombongannya. Beliau juga mahukan keturunannya menjadi Penghulu Rembau. Bagi mengelakkan pertelingkahan berpanjangan, Datuk Lela Balang dan Datuk Laut Dalam telah kembali mengadap sultan serta mempersembahkan tuntutan Datuk Laut Dalam. Setelah dibincangkan dan dipertimbangkan tuntutan tersebut, sultan telah mencadangkan agar Si Rama dinikahkan dengan anak perempuan Datuk Laut Dalam. Anak lelaki hasil pernikahan tersebut akan dilantik menjadi Penghulu selepas Datuk Lela Maharaja Si Rama. Sultan juga mengurniakan gelaran Sedia Raja kepada keturuan Datuk Laut Dalam. Semenjak itu, penyandang pusaka Penghulu dipilih secara bergilir antara dua waris tersebut, waris Lela Maharaja dan waris Sedia Raja.


Undang Rembau Ke-20 Meninggal Dunia

Pada 8 September 1998, Datuk Sedia Raja Haji Adnan bin Ma'ah, Undang Luak Rembau ke-20 telah kembali ke rahmatullah di kediaman rasminya di Sri Andika, Kampung Senama Baru, Rembau setelah menyandang pusaka Undang Rembau selama 35 tahun (1963 - 1998). Oleh sebab penyandang Undang Rembau ke-20 itu daripada suku Biduanda waris Sedia Raja, Kampung Bukit maka penyandang pusaka Undang Ke-21 menggilir pula kepada suku Biduanda waris Lela Maharaja. Setelah kebulatan kata, maka 21 November 1998, Datuk Purba Yahaya bin Abd Ghani telah mengisytiharkan Datuk Syahbandar Haji Muhamad Sharip Othman sebagi penyandang pusaka Undang Luak Rembau ke-21.

Datuk Syahbandar Haji Muhamad Sharip adalah daripada suku Biduanda waris Lela Maharaja Kampung Tebat. Datuk Lela Maharaja Haji Muhamad Sharip telah dikerjankan sebagai Undang Luak Rembau ke-21 pada 2 Disember 1998 di Kampung Sepri, Rembau. Pada 27 Februari 1999, Datuk Lela Maharaja Haji Muhamad Sharip telah melakukan istiadat menyalang Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan di Seri Menanti. Istiadat menyalang tersebut disempurnakan dengan penuh adat istiadat kebesaran Undang Luak Rembau.

Gelaran Penghulu bagi ketua tadbir Luak Rembau telah diguna pakai sehingga April 1898 iaitu dalam masa pemerintahan Penghulu Rembau ke-16 Datuk Sedia Raja Serun bin Sidin (1883 - 1905). Ketika itu, Rembau di bawah pemerintahan Inggeris. Bertitik tolak dari tarikh tersebut sehinggalah ke hari ini, penyandang pusaka adat tertinggi di Rembau disebut sebagai Datuk Undang Luak Rembau.


MENDIRIKAN ADAT

Sebelum upacara pengkebumian disempurnakan, tepat jam 8.30 pagi, Orang Besar Undang, Datuk-Datuk Lembaga Tiang Balai Lapan Kampung, Datuk-Datuk Lembaga yang lain serta Buapak suku Batu Hampar Petani, suku isteri Allahyarham telah mengadakan satu majlis mendirikan adat.

Dalam Luak Rembau, setiap kematian penyandang pusaka Undang, Lembaga, Orang Besar Undang serta Buapak, sebelum upacara pengkebumian dijalankan pusaka yang disandang oleh si mati hendaklah diturunkan terlebih dahulu. Selepas diturunkan, barulah jenazah boleh dikebumikan. Jika pusaka tidak diturunkan bermakna pusaka itu dikebumikan bersama; dan keadaan ini diistilahkan "telah terbenam". Berikutan dengan itu, pusaka itu dianggap "terputus" dan tidak boleh dicari pengganti. Penggantinya hanya boleh dicari setelah pusaka yang terbenam tersebut ditimbulkan oleh orang yang punya pusaka. Pemilik pusaka di Rembau ialah orang perempuan. Usaha menimbulkan kembali pusaka yang terbenam adalah dalam tangan Ibu Soko, perempuan yang tertua dalam suku penyandang.

Dalam majlis perkahwinan adat tersebut, Orang Besar Undang Lapan Kampung, Datuk-Datuk Lembaga Tiang Balai, Datuk-Datuk Lembaga yang lain serta Besar Dalam Waris telah berkebulatan bahawa pusaka Undang diturunkan daripada Allahyarham Datuk Hj Adnan setta diletakkan di bawah jagaan amanah dan tanggungjawab Datuk Purba Yahaya bin Abd Ghani. Datuk Purba akan memegang amanah tersebut sehingga hari pengisytiharan penyandang pusaka yang baru dibuat. Mengikut Perlembagaan Adat Rembau, apabila seseorang Undang meninggal dunia, tidak ada jawatan pemangku. Pengganti penyandang pusaka Undang Luak Rembau boleh diisytiharkan pada masa dan hari kematian atau pengebumian Undang yang memerintah. Bagi melicinkan proses pengambilalihan pusaka nan bergilir, penggantinya boleh dibuat bila-bila masa selepas hari berkenaan setelah benih yang dicari dan disediakan oleh Datuk Purba mendapat kebulatan. Adat Rembau mengatakan :-

Patah tumbuh hilang berganti
Sehari hilang sehari dicariPusaka Bergilir

Sebagaimana pusaka Undang ini bergilir dalam lingkungan dua waris suku Biduanda waris Lela Maharaja dan waris Sedia Raja di kalangan setiap waris itu juga bergilir antara empat buah kampung bagi setiap waris. Kampung-kampung yang menggilirkan pusaka ini di kalangan ahli suku waris Biduanda Jawa (waris Sedia Raja) ialah Bukit Pulau, Tanjung dan Chengkau Tengah. Di dalam suku Biduanda Jakun (waris Lela Maharaja) pula kampung-kampung yang bergilir menyandang pusaka berkenaan ialah Kota, Chengkau, Gadong dan Tebat.


Giliran Waris Tebat Digantung

Berdasarkan senarai penyandang pusaka Undang Rembau, kali pertama dan terakhir waris Kampung Tebat menyandang pusaka ini ialah kira-kira 186 tahun yang lalu iaitu apabila Datuk Haji Kosil (1795 - 1812) dipilih menjadi Undang (ketika itu menggunakan gelaran Penghulu) Rembau ke-11. Dalam masa pemerintahannya itu telah timbul kekusutan di kalangan anggota waris sehingga waris suku Biduanda Jakun Kampung Tebat didenda dan digantung daripada menyandangkan pusaka Undang (Penghulu) Rembau.


Menjernihkan Yang Keruh

Permasalahan tersebut telah diselesaikan, dibersihkan dan dijernihkan oleh Datuk Abdullah bin Haji Dahan (1922 - 1938), Undang Rembau ke-18. Penyelesaian ini telah dimaklumkan kepada Residen Inggeris Negeri Sembilan melalui sepucuk surat bertarikh 28 November 1932. Pegawai Daerah Tampin, R. Irvine telah menerima penyelesaian tersebut melalui suratnya kepada Balai Undang Rembau bertarikh 30 November 1932 (lihat No. 2 in D. O. T. 634/32). Sebulan kemudian, dalam sepucuk surat yang ditandatangani oleh I. W. Blelloch, Setiausaha kepada Residen bertarikh 30 Disember 1932. Residen Inggeris Negeri Sembilan juga menyatakan persetujuan dengan penyelesaian tersebut (lihat : N. S Sec General 2780/1932).

Bertitik tolak dari tarikh itu berlangsunglah kehendak perbilangan

Yang kusut telah diusaikan
Yang jauh telah didekatkan
Yang keruh telah dijernihkan


Dengan demikian, waris suku Biduanda (Lela Maharaja) Kampung Tebat dikembalikan hak menyandang pusaka mengikut giliran yang telah diadakan.


Mencari Benih

Kata perbilangan :-

Bulat air dek pembetong
Bulat kata dek muafakat


Dek bulat kata, benih bagi penyandang pusaka ke -21 hendaklah dicari daripada waris Kampung Tebat. Tugas mencari dan menyediakan benih terletak di bawah tanggungjawab Datuk Purba Yahaya berdasarkan perbilangan :-

Bulat anak buah menjadikan Buapak
Bulat Buapak menjadikan Lembaga
Bulat Lembaga menjadikan Undang
Bulat Undang menjadikan Raja


Dalam menentukan giliran kampung atau lubuk mana benih akan dicari dan disediakan. Pada 16 September 1998, satu kerapatan yang dihadiri oleh Buapak Lapan Kampung telah diadakan di surau Kampung Chenong Chengkau, Rembau. Setelah mengadakan perbincangan dan melihat salasilah penggiliran pusaka, enam daripada lapan orang Buapak telah bersetuju bahawa penyandang pusaka Undang Luak Rembau digilirkan lepada waris Lela Maharaja Kampung Tebat. Buapak yang menentang itu adalah daripada Perut Kampung Chengkau. Di atas kebulatan tersebut, Datuk Purba telah mencari benih daripada kampung berkenaan. Untuk mendapatkan benih ahli-ahli waris Kampung Tebat telah mengadakan satu kerapatan pada 22 Oktober 1998 bertempat di surau Kampung Tebat.


Pengisytiharan Perlantikan

Pada 21 November 1998 bertempat di Balai Undang Luak Rembau, satu lagi kerapatan telah diadakan. Dek bulat kata kerana muafakat maka bertepatan jam 10.40 pagi, Datuk Purba dengan rasminya mengisytiharkan Datuk Syahbandar Haji Muhamad Sharip bin Haji Othman, ahli suku Biduanda waris Lela Maharaja, Kampung Tebat sebagai penyandang pusaka Undang Luak Rembau ke-21. Seruan Datuk Purba itu berbunyi :-


Bismillahirrahmanirrahim

Dengan kuasa yang ada pada saya, saya Datuk Sedia Lela Yahya bin Abd Ghani, Lembaga Suku Biduanda Dua Carak melantik dan mengisytiharkan Yang Mulia Datuk Sedia Lela Utama Haji Muhamad Sharif bin Haji Othman dari Suku Biduanda, Lela Maharaja Kampung Tebat menyandang pusaka Undang Luak Rembau yang ke-21 bergelar Datuk Lela Maharaja Haji Muhamad Sharip bin Haji Othman, Undang Luak Rembau ke-21 mulai dari tarikh ini 21 November 1998 bersamaan 1 Syaaban 1419.Telapak Ibu

Selepas majlis pengisytiharan dibuat, Datuk Lela Maharaja Haji Muhamad Sharip bin Haji Othman telah dibawa ke telapak ibunya di Kampung Tebat, Chembong. Bapa saudara kepada isteri Datuk Lela Maharaja Haji Muhamad Sharip bin Haji Othman diadatkan menjemput Datuk Lela Maharaja Haji Muhamad Sharip untuk balik ke rumah isterinya di Kampung Sepri dengan membawa tepak sirih dengan diiringi oleh Lembaga suku isterinya. Adat menjemput ini sangat penting kerana yang dijemput bukan lagi Haji Muhamad Sharip tetapi Datuk Undang Luak Rembau.

Adat menjemput ini dijalankan oleh semua penyandang pusaka yang baru dilantik di Rembau. Tujuan adat tersebut adalah untuk menambangkan penyandang pusaka yang baru itu di tempat ia menyemenda. 'Menambangkan' di sini bermaksud meletakkan dengan adat gelaran yang baru disandang agar diketahui oleh rakyat atau anak buah isteri khasnya dan rakyat luak amnya.


Istiadat Kerjan

Istiadat kerjan bermaksud memasyhurkan atau mengisytiharkan secara adat yang penuh dengan istiadat ke atas penyandang pusaka Undang Luak. Dengan demikian, istilah kerjan digunakan khas kepada adat istiadat menabalkan atau menobatkan Undang. Sehubungan dengan itu, Luak Rembau dikenali dengan Tanah Kerjan dan Seri Menanti dikenali sebagai Tanah Mengandung. Istiadat kerjan dilaksana dan disempurnakan di rumah penyandang yang dilantik dengan penuh adat istiadat.

Istiadat kerjan Datuk Lela Maharaja Haji Muhamad Sharip telah ditentukan pad 2 Disember 1998 bersamaan 13 Syaaban 1419. Istiadat kerjan diadakan di kediaman beliau di Kampung Sepri, Rembau.

Datuk Lela Maharaja Haji Muhamad Sharip telah dibawa ke Balai Adat bersama Toh Puan dengan diiringi oleh Juak Hulubalang. Datuk Raja Senara Haji Ismail bin Haji Yasin telah menyempurnakan pemasyhuran kerjan dengan menyerukan :-

Bismillahirrahmanirrahim
Dengar....
Dengar....
Dengar....
Wahai rakyat Luak Rembau,
Yang tua dan yang muda,
Yang besar dan yang kecil,
Yang miskin dan yang kaya,
Lelaki dan perempuan,
Yang berpangkat dan yang melarat sekalian.


Mengikut perbilangan:

Adat dipakai baru,
Kain dipakai usang,
Bercupak sepanjang bertuang,
Beradat sepanjang jalan.


Pada hari ini diumukan dengan rasminya takhta Undang Luak Rembau yang ke-21 dikerjankan kepada Yang Teramat Mulia Datuk Lela Maharaja Haji Muhamad Sharip bin Haji Othman.

Sesuai dengan perbilangan :
Godang jangan melanda
Panjang jangan melindih
Adat yang tak lekang dek panas
Tak lapuk dek hujan
Dianjak tak layu
Dicabut tak mati
Di mana tanah dipijak
Akar dilangkah
Undang Luak yang punya


Sebaik sahaja pemasyhuran dibuat, Datuk Ngiang telah memukul gong atau canang menandakan rasmi mengikut adat istiadat Datuk Lela Maharaja Muhamad Sharif bin Haji Othman sebagai Undang Luak Rembau ke-21.


Alat Kebesaran

Petang sebelum istiadat kerjan dijalankan, semua alat kebesaran Undang diturunkan dan ditepung tawar oleh Pawang Undang. Antara lain alat kebesaran termasuklah keris, lembing, tombak, sundang, payung kebesaran serta gong atau canang. Sebuah balai bertingkat juga telah didirikan di sisi rumah dan dihiasi dengan lelangit berwarna kuning sebagai lambang kebesaran Undang Luak Rembau.

Malam sebelum hari istiadat diadakan, Datuk Lela Maharaja Haji Muhamad Sharip telah mengadakan upacara menurunkan kerja istiadat kepada Datuk-Datuk Lembaga Tiang Balai dan Datuk-Datuk Lembaga yang lain. Adat istiadat kerjan diketuai oleh Datuk Purba sebagai Lembaga Waris Nan Dua Carak.


Istiadat Merafaq Sembah Kasih

Sebaik sahaja pemasyhuran kerjan disempurnakan, diadakan istiadat merafaq sembah kasih kepada Datuk Undang. Istiadat meneymbah diketuai oleh Datuk Purba Yahaya dengan diikuti oleh Orang Besar Undang, Datuk-datuk Lembaga dan Buapak Lapan Kampung. Turut merafaq sembah kasih ialah Ibu Soko Waris Nan Dua Carak.


Danau Sisik Emas

Setiap penyandang pusaka Undang Rembau yang baru dilantik diwajibkan menziarah sebuah danau yang dikenali dengan Danau Sisik Omeh (Emas) yang terletak di Kampug Sawah (Sawar) Raja. Di samping itu sebagai penghormatan, Datuk Lela Maharaja Haji Muhamad Sharip telah berkunjung ziarah ke makam Penghulu Luak Rembau yang pertama, Si Rama di Kampung Kota.


Menyalang Ke Seri Menanti

26 Februari 1999 (hari Jumaat) merupakan tarikh yang mengulangi kembali nostalgia sejarah dalam perlantikan Undang Luak Rembau yang baru. Pada tarikh tersebut, Datuk Lela Maharaja Haji Muhamad Sharip telah melaksanakan istiadat menyalang ke Seri Menanti. Istiadat menyalang atau mengadap Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan merupakan istiadat yang menjadi kelaziman kepada setiap penyandang Undang Luak Rembau yang baru untuk memperkenalkan diri. Istiadat menyalang ke Seri Menanti dilakukan dengan berjalan kaki merentas Banjaran Titiwangsa menuju ke Kampung Pasir di Seri Menanti.

Lebih kurang jam 7.30 pagi, Orang Besar Undang, Datuk-datuk Lembaga Tiang Balai, Datuk-Datuk Lembaga serta orang ramai telah berkumpul di telapak kediaman Datuk Lela Maharaja Haji Muhamad Sharip di Kampung Sepri. Selesi membaca doa, Datuk Undang dengan diiringi oleh rakyat bergerak meninggalkan telapaknya menuju ke Kampung Pabai di Miku. Turut mengiringi Datuk Undang ialah pasukan tentera dan polis. Mendahului perjalanan ialah pembawak tetawak (gong). Selepas pembawa tetawak ialah Datuk Syahbandar diikuti oleh Datuk Undang yang diapit oleh Datuk Purba dan Datuk Menteri Besar Lela Perkasa serta diiringi oleh pembesar-pembesar adat yang lain. Sampai di Kampung Pabai, perkampungan Orang Asli Miku, Datuk Undang bersama rombongan telah berangguh di balai raya kampung tersebut untuk berehat sementara menanti kedatangan rakyat yang belum sampai. Tepat 8.45 pagi, Tuan Kadi Daerah Rembau telah membackan doa selamat, sebelum rombongan menyalang memulakan langkah menuju ke Seri Menanti.

Dalam perjalanan rombongan ini telah berhenti di beberapa tempat rehat untuk melepaskan penat. Antaranya Jeram Sendeng dan Jeram Asah Baru. Di Jeram Asah Batu terdapat sebuah batu yang terletak di tengah jeram tersebut. Batu berkenaan digunakan sebagai tempat mengasah senjata.

Ketika perjalanan pemukul tetawak mestilah sentiasa memukul tetawaknya bagi menjadi pedoman laluan agar tidak ada yang tersesat. Dengan kata lain, pemukul tetawak merupakan pemandu jalan. Ketika hutan masih dara dahulu, pemukul tetawak atau pemandu jalan ini sangat penting bagi menentukan jalan dan laluan yang hendak diikuti agar semua pengikut rombongan tersebut selamat sampai ke tempat yang dituju.

Pada jam 11.45 pagi, semua rombongan istiadat menyalang tersebut sampai di Bukit Tempurung, Kampung Bukit. Ketibaan Datuk Undang di Bukit Tempurung telah disambut oleh Penghulu Kampung Bukit serta dibawa ake rumahnya di Kampung Tobat Godang. Rumah Penghulu hanya sebagai tempat berangguh bagi melepaskan penat buat seketika. Kemudian Penghulu mesti mengiringi Datuk Undang menuju ke Rumah Telapakan Rembau di Kampung Bukit. Rumah Telapakan Rembau ini ialah tempat persinggahan sebenar. Di rumah itu, Datuk Undang dan rombongannya dijamu mengikut istiadat kebesaran Undang Luak Rembau.

Kedatangan Datuk Undang mesti disambut dengan segala kebesaran oleh Buapak Telapakan. Mengikut adat, Datuk Undang tidak boleh singgah di rumah lain melainkan terus ke rumah Telapakan Rembau. Jika adat ini tidak diturutkan dipercayai sesuatu yang tidak diingini kemungkinan akan berlaku ke atas diri Datuk Undang. Hal ini telah dimaklumkan sendiri oleh pemilik rumah telapakan tersebut. Pemilik rumah Telapakan pindah ke Seri Menanti pada akhir tahun 1720-an dahulu. Raja Melewar, setelah bermalam di Kampung Bukit, telah meneruskan perjalanannya menuju ke Seri Menanti dan beristana di Seri Menanti. Sebelum berangkat, Raja Melewar telah bersiram di sebuah telaga yang masih terdapat berhampiran dengan rumah Telapakan. Walaubagaimanapun orang Rembau tersebut tidak meneruskan perjalanan mengikut Raja Melewar ke Seri Menanti tetapi menetap terus di Kampung Bukit. Keturunannyalah yang bertanggungjawab sehingga ke hari ini menyediakan segala alat kebesaran apabila Undang Luak Rembau yang baru menyalang ke Seri Menanti.

Pada pagi 27 Februari 1999 sebelum berangkat menuju ke Seri Menanti, Datuk Undang telah mandi di telaga yang telah disebut tadi. Setelah siap, rombongan tersebut telah menuju ke Istana Besar Seri Menanti diiringi paluan rebana Rembau sehingga sampai ke pintu Balai Rong Seri, Istana Besar Seri Menanti.

Ketika berada di dalam Balai Rong Seri, Datuk Undang Rembau duduk di Seri Raja di Muda dengan diapit oleh Orang Besar Empat Istana Kanan dan Kiri. Pegawai Yang Enam, Apit Lempang dan Orang Besar Lingkungan Istana duduk di sebelah kanan dan kiri di hadpan Datuk Undang berdekatan dengan singgahsana. Istiadat menyalang atau mengadap Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan disempurnakan dengan Undang Luak Rembau bertelut dan menjunjung duli tiga kali dari Seri Raja di Muda sambil bergerak menuju ke singgahsana. Seterusnya duduk mengangkat tangan mengikut tertib mengadap yang dinamakan" lalu tujuh kali". Apabila sampai di hadapan Yang Dipertuan Besar lalu mengangkat tangan tiga kali. Kemudian mencium tangan baginda tiga kali. Selesai mencium tangan, Datuk Undang berundur ke tingkat kelima singgahsana, Datuk Undang akan menyembah ucapan setia. Setelah sempurna segalanya, Datuk Undang terus berundur dan mengambil tempatnya di hadapan jemputan-jemputan khas. Istiadat menyalang datuk Undang Luak Rembau disempurnakan dengan pembacaan doa oleh Mufti Kerajaan Negeri Sembilan.NOTA :
Menurut Sabda Pemasyhuran Undang Luak Rembau ke-20 bertarikh 16 Mei 1996, gelaran penuh pusaka ialah Datuk Sedia Lela Perdana. Sebelum Pemasyhuran tersebut pusaka ini bergelar Datuk Purba. Mulai 20 Februari 1999 gelaran Datuk Sedia Lela Perdana ini ditukar semula kepada gelaran asalnya, Datuk Purba. Pertukaran ini dilakukan oleh Undang Luak Rembau ke-21. Mulai tarikh ini juga semua gelaran pusaka yang diberi gelaran baru dalam Pemasyhuran 16 Mei 1996 tersebut ditukar menggunakan gelaran asalnya. Dialek Negeri Sembilan menyebut istilah ini sebagai kerojan yang bermaksud 'kerajaan' dalam bahasa baku.
Rembau dikatakan sebagai 'Tanah Kerjan' kerana Rembau, khususnya di Penajis ialah tempat menabalkan empat orang Yamtuan (Yang Dipertuan) isitu Raja Melewar (1720-an), Raja Hitam (1795), Raja Lenggang (1808) dan Raja Labu (1826). (norhalim Ibrahim 1995 : 337 - 340)
Tanah Mengandung di sini bermaksud kawasan tempat tinggal atau menetapnya (bersemayam) Yamtuan. Sebelum pelantikan Raja Radin sebagai Yamtuan dalam tahun 1829, keempat-empat Yamtuan sebelumnya ditabalkan di Penajis, Rembau. Selepas ditabalkan barulah Yamtuan dibawa dan menetap di Seri Menanti.

Thursday, November 10, 2011

Walimatul Urus
Dengan sukacitanya Puan Raemah bte Bidin menjemput semua Anak-Anak Waris Biduanda Lela Maharaja Kampung Kota ke Majlis Perkahwinan anak lelakinya iaitu Mohd Razif bin Md Din dengan pasangannya pada Sustramaryanti pada 27 November 2011.

Monday, November 7, 2011

Majlis Qurban dan Kerapatan

Sebahagian dari Anak-Anak Waris yang hadir

Kota - 7 November 2011: Berlangsungnya satu Majlis Qurban dan Kerapatan Anak-Anak Waris Suku Biduanda Lela Maharaja Kampung Kota sempena dengan Hari Raya Aidil Adha 1432 Hijrah. Majlis yang julung-julung kalinya diadakan di Telapak Ibu Soko Waris telah dihadiri oleh waris-waris bersama dengan ahli keluarga yang lain.
Majlis ini diadakan bagi mengumpulkan kesemua anak-anak waris yang ketika ini berada diluar dari luak kerana memenuhi tuntutan tugas masing-masing. Situasi begini menyebabkan hubungan dikalangan anak-anak waris kurang mesra dan ada di antara mereka tidak mengenali di antara satu sama lain. Dengan adanya majlis sebegini dapat merapatkan kembali silaturrahim di kalangan anak-anak waris yang telah lama terrenggang.

Majlis yang meriah ini turut dihadiri oleh Besar Waris, Buapak-buapak dari lapan kampung di Luak Rembau dan diketuai oleh YM Dato Haji Yahya bin Abd Ghani selaku Dato' Perba bagi Waris Nan Dua Carak. Di dalam ucapan balasnya, menjadikan Suku Biduanda Lela Maharaja Kampung Kota sebagai pengukur aras kepada Waris Nan Dua Carak yang lain iaitu Buapak di Luak Rembau ini untuk mengadakan Kerapatan sedemikian. Beliau juga berharap pada akhirnya nanti satu Kerapatan yang lebih besar iaitu Kerapatan Waris Nan Dua Carak Luak Rembau yang terdiri dari lapan buah kampung akan bekerjasama melaksanakan kerapatan sebegini dapat diadakan.

Terdahulu dari itu, majlis telah dimulakan dengan Majlis Tahlil dan Doa Selamat yang dipimpin oleh Imam Muda, Masjid Kariah Kota. Disamping ucapan dari YM Dato' Samaraja Dzulkefli Ismail dan Dato Perba, anak-anak waris juga berkesempatan mendaftarkan ahli keluarga masing-masing menerusi Borang Pendaftaran Ahli Waris yang bertujuan untuk mengumpulkan maklumat anak-anak waris. Anak-Anak Waris yang lebih berkemampuan dan boleh melayari internet, pendaftaran secara online boleh dilakukan di laman blog waris iaitu waghihbiduandalelamaharaja.blogspot.com. Dengan adanya laman blog khas untuk Suku Biduanda Lela Maharaja Kampung Kota akan memudahkan anak-anak waris mendapatkan maklumat dan perkembangan adat yang berlaku di telapak ini.

Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada Ahli Jawatankuasa diatas kejayaan melaksanakan program ini terutama Buapak Lela Maharaja Kampung Kota, YM Dato' Samaraja Dzulkefli bin Ismail berserta semua anak-anak waris dan semenda yang bertungkus lumus menjayakan majlis ini.

Koleksi gambar sekitar Majlis KerapatanDownload foto di sini

Sunday, October 9, 2011

Tuesday, October 4, 2011

Kampung Kota Lama (Telapak Waris Kg Kota)

Asalnya merupakan sebahagian daripada Hutan Gombira atau Gombirah.

1502 :

  • Hutan Gombira diteroka oleh Batin Pak Nilu (ipar Batin Sekudai) dan diberi nama Kampung Gombira.
  • Pokok merbau ditebang dengan bantuan Batin Cepa (ayah Batin Pak Nilu dan mertua Batin Sekudai) dari Rasah. Batin Cepa meninggal dunia dan dikebumikan di sini.
  • Nama Rembau ditukar dari Perabu kepada Merbau Tua.

1504 :

  • Datuk Leteh dan Tok Bungkal binti Batin Sekudai pindah ke sini dari Kampung Lada.
  • Tok Bungkal menukar nama kampung ini kepada Kampung Kotor.

1515/16 :

  • Datuk Lela Balang dan orang-orangnya sampai ke Kampung Kotor melalui Johor.
  • Datuk Lela Balang berkahwin dengan Tok Bungkal.

1516/17 :

  • Si Rama (Penghulu Rembau pertama) dilahirkan
  • Si Rama dikerjankan sebagai Penghulu Rembau
  • Si Rama berkahwin dengan Siti Hawa binti Datuk Laut Dalam.

Makam lama batu nesan Acheh yang telah rosak dan patah

Telapak Ibu Soko Waris Kampung Kota

Sumber: Nagari Nan Tuo: Klik untuk maklumat lanjut

STRUKTUR PENTADBIRAN PERUT KG KOTA
BUAPAK
YM Dato' Samaraja Dzulkefli bin Ismail

Besar Waris Perut Darat
Suhaimay bin Hamzah
Tok Penghulu Menteri

Besar Waris Perut Baruh
Dato' Shahazmi bin Abd Samad
Tok Baginda Kaya

Besar Waris Perut Tengah
(Kosong)
Tok Demosa

Besar Waris Perut Hulu
Mohd Khalit bin Aman
Tok Memperang

Besar Waris Perut Hilir
Fariza bin Hussein
Tok Laksemana

Monday, October 3, 2011

Struktur dan Organisasi Sosial

Masyarakat adat Negeri Sembilan dikelompokkan kepada beberapa Suku. Setiap suku dapat dipecahkan kepada kelompok yang lebih kecil yang dinamakan Perut. Setiap perut pula dibahagikan kepada beberapa kelompok Ruang, yang mengandungi beberapa Rumpun.

SUKU

Masyarakat adat perpatih dikelompokkan kepada 12 suku iaitu:

Biduanda

Paya Kumbuh

Tiga Nenek

Batu Belang

Tiga Batu

Semelenggang

Selemak

Mungkal

Tanah Datar

Batu Hampar

Anak Melaka

Anak Acheh.

Bilangan ini pada umumnya berubah dari satu Luak ke Luak adat yang lain. Contohnya Luak Rembau, Jumlah sukunya adalah 27, Luak Jelebu 12, Luak Johol 11, Luak Jempol 12 dan sebagainya. Setiap suku ini mempunyai seorang ketua yang dikenali sebagai Lembaga. Suku merupakan satu kelompok kekeluargaan yang dianggap besar dalam masyarakat adat perpatih. Mereka yang menganggotai sesuatu suku itu dipercayai berasal dari moyang yang sama. Namun garis salasilah yang berpuncakan moyang tersebut tidak dapat dipastikan dengan tepat dan jelas. Walau bagaimanapun ahli sesuku menganggap diri mereka sebagai adik-beradik dan oleh itu rasa kesatuan di antara mereka adalah kuat dan teguh. Keadaan hidup komunal dan korporat di kalangan ahli-ahli sesuku tergambar dalam perbilangan berikut:

Sikap dan nilai yang tergambar dalam perbilangan tersebut telah dan perlu dipatuhi kerana setiap perilaku seseorang ahli, samada baik atau buruk, akan memberi kesan secara langsung kepada seluruh suku.Keahlian dalam suatu suku adalah kekal sepanjang hidup seseorang. Keanggotaan suku adalah berdasarkan dua perkara berikut:

KELAHIRAN

UPACARA KADIM

Penentuan suku adalah mengikut suku ibu. Sekiranya seorang perempuan itu dari suku Tiga Nenek berkahwin dengan lelaki dari suku Tanah Datar maka anak-anak mereka akan mewarisi suku ibu mereka iaitu suku Tiga Nenek.

Keanggotaan suku melalui upacara berkadim pula mempunyai kaitan dengan upacara menganak angkat. Upacara ini terbahagi kepada dua bentuk iaitu berkadim pinang sebatang (yang dilakukan kepada diri seorang individu lelaki) dan berkadim aur serumpun (yang dilakukan kepada diri seorang perempuan)

Dalam keadaan tradisi, suku adalah unit dasar dari segi kediaman, kekeluargaan dan pengelompokan para pemilik harta. Kesatuan di dalam suku di ikat oleh persamaan nilai dasar yang terkandung di dalam kesatuan suku. Setiap individu mempunyai suku masing-masing dan hanya boleh menjadi anggota satu suku sahaja.

PERUT
Setiap suku dipecahkan kepada kelompok yang lebih kecil dinamakan Perut. Bilangan perut dalam setiap suku adalah tidak sama. Perut merupakan kelompok kekeluargaan yang berasal dari. hubungan kekeluargaan keturunan satu moyang yang sama. Hubungan kekeluargaan antara perut adalah lebih jelas berbanding hubungan kekeluargaan dalam satu suku. Kerjasama di kalangan ahli perut adalah perlu terutama sebelum sebarang upacara ritual dijalankan. Oleh itu, sebelum menjalankan sebarang aktiviti sosial, ekonomi ataupun politik, ahli seperut akan dikumpulkan dalam satu majlis yang dinamakan berkampung bagi membincangkan masalah atau keputusan yang perlu dilaksanakan untuk mencapai kepentingan bersama. Adat istiadat ini kebiasaannya diketuai oleh Lembaga Suku atau Buapak. Buapak merupakan kepala yang mengetuai kelompok kekeluargaan Perut.

RUANG
Perut yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang lebih kecil pula dikenali sebagai Ruang. Ruang kebiasaanya mempunyai kelompok kekeluargaan yang berasal dari satu nenek. Hubungan kekeluargaan dalam satu ruang adalah lebih rapat berbanding anggota-anggota dalam satu perut dimana setiap anggota ruang sentiasa ziarah menziarahi dan saling bertemu terutamanya dalam kenduri kecil-kecilan. Setiap kegiatan yang diadakan oleh anggota ruang perlulah dilakukan secara bersama dan sekiranya ahli berkenaan berada diluar kawasan, adalah menjadi beban tugas Besar (Besar merupakan ketua kelompok Ruang) untuk menjemputnya. Di samping itu, sekiranya ahli berkenaan tidak dapat hadir, menjadi tanggungjawabnya sendiri untuk memohon maaf dan membuat pengakuan bahawa beliau akan bersetuju dan patuh terhadap sebarang keputusan yang akan dicapai semasa istiadat berkampung nanti.


RUMPUN
Kelompok yang lebih kecil daripada ruang adalah Rumpun. Beberapa buah rumpun membentuk satu kelompok kekeluargaan ruang. Kebiasaannya, kelompok kekeluargaan rumpun mempunyai hubungan keluarga yang luas iaitu sekurang-kurangnya terdiri daripada tiga generasi. Memandangkan bilangan anggota dalam sesebuah rumpun itu adalah kecil (jarang melebihi 50 orang), maka hubungan di antara mereka adalah amat rapat dan sering berjumpa dalam kehidupan harian. Ketua bagi Rumpun dikenali sebagai Kadim atau pun Tua Rumpun.

Sumber: Pusat Internet Desa Kota

ASAL USUL NAMA REMBAU


REMBAU merupakan sebuah daerah di Negeri Sembilan yang banyakmenyimpan sejarah kedatangan orang­-orang Minangkabau di NegeriSembilan. Malah Rembau menjadi tempat berkumpulnya orang­-orang Minangkabau untuk memulakan penghidupan baru di tanah melayu.

Nama Rembau diambil dari nama sejenis pokok yang bernama Merbau. Kisah bermula apabila sekumpulan orang asli terjumpa sebatang pokok Merbau yang amat besar dan tinggi menjulang. Pokok tersebut tumbuh di kaki Gunung Datok. Adapun Gunung Datok itu banyak menyimpan kisah sejarah dan kini orang ramai suka mendakinya sebagai salah satu
aktiviti mendaki gunung.

Nama Rembau bermula dari peristiwa sekumpulan orang-­orang asli yang diketuai oleh Batin Sekudai hendak membuat penempatan baru dikaki Gunung Datok. Semasa membuat kerja menebas dan menebang dalam usaha membersihkan kawasan tersebut mereka terjumpa
sebatang pokok yang amat besar dan tinggi menjulang. Setelah bebincang akhirnya mereka membuat keputusan menebang pokok Merbau itu kerana kawasan tersebut hendak dijadikan tempat kediaman. Mereka bimbang pokok yang besar itu akan membahayakan keselamatan mereka.

Maka mereka pun menebang pokok Merbau tersebut secara bergilir-­gilir dengan menggunakan kapak dan beliung. Mereka berkerja siang dan malam selama tujuh hari tujuh malam. Tetapi apa yang menghairankan mereka ialah pokok tersebut masih juga tidak mahu tumbang.

Setelah genap tujuh hari tujuh malam mereka berusaha untuk menumbangkan pokok Merbau tersebut tetapi masih tidak berjaya, akhirnya mereka mengadukan perkara itu kepada seorang Bomoh yang paling handal di kalangan mereka. Dan setelah bomoh itu melihat pokok tersebut maka bomoh itu menyuruh orang­-orang asli itu mendaki Gunung Datok hingga sampai ke kemuncak. Kemudian mereka hendaklah meminta izin dari penunggu Gunung tersebut untuk menebang pokok Merbau tua itu.

Esoknya beberapa orang asli mendaki Gunung Datok dengan membawa pelbagai persembahan untuk diberikan kepada penunggu yang dipercayai berada di puncak gunung tersebut. Setelah sampai di puncak Gunung Datuk, mereka pun menyeru nama penunggu gunung itu sambil meminta kebenaran untuk menebang pokok Merbau tua yang tumbuh di kaki gunung itu. Setelah selesai mereka pun pulang ke rumah masing­-masing.

Pada malamnya turunlah hujan lebat bersama ribut kencang. Dan pada keesokan paginya mereka beramai­-ramai keluar dari rumah masing­ masing menuju ke pokok Merbau tua itu untuk meneruskan kerja penebangan.

Tetapi alangkah terperanjatnya mereka bila melihat pokok Merbau tua yang amat besar dan tinggi itu sudah pun tumbang menyembah bumi. Mereka amat hairan melihat pangkal pokok yang begitu besar dan untuk mengukur lebarnya mereka duduk bersila di perdu pokok itu. Khabarnya setelah 40 orang duduk bersila barulah penuh pangkal pokok Merbau yang ditebang itu.

Mereka menjamu selera sambil bersuka ria menandakan sudah berjaya menumbangkan pokok yang paling besar itu. Sebahagian dari mereka menyusuri batang pokok itu untuk mencari pucuknya. Khabarnya pucuk pokok Merbau yang tumbang itu sampai ke sebuah sungai lalu Sungai itu dinamakan Sungai Ujung.

Dan kawasan pangkal pokok itu mereka namakan Kampung Merbau Tua. Untuk meringkaskan sebutan mereka sebut " Kampung Merbau" sahaja dan akhirnya bertukar menjadi Rembau sahaja. Menurut ceritanya, sekumpulan orang­orang Minangkabau yang datang dari Pagar Ruyung Sumatera Barat telah datang ke Rembau dengan tujuan mengembangkan agama Islam di samping berniaga.

Oleh kerana orang­-orang asli disitu menyambut kedatangan mereka dengan baik lalu mereka mengambil keputusan untuk menetap di situ malah ramai yang berkahwin dengan penduduk tempatan. Datok Lela Balang iaitu ketua orang­orang Minangkabau telah membuka sebuah penempatan baru berhampiran kampung Merbau Tua dan kampung yang baru dibuka itu dinamakan Kampung Kota. Kampung tersebut masih ada hingga sekarang.

Adik Datok Lela Balang pula membuka sebuah penempatan lagi lalu dinamakan Kampung Padang Lekuk. Sejak itu semakin ramailah orang­ orang Minangkabau datang ke Rembau dan orang-­orang asli pula meninggalkan tempat itu untuk membuat penempatan baru.

Menurut ceritanya lagi, Raja Melewar dari Pagar Ruyung Minangkabau datang ke Negeri Sembilan melalui Sungai Rembau lalu bersemayam di Kampung Penajis, tidak jauh dari Kampung Kota. Kemudian baginda mendirikan sebuah istana lalu dinamakan Kampung Istana Raja.

Apabila istana itu terbakar maka didirikan sebuah istana baru di Seri Menanti. Dan hingga sekarang Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan bersemayam di Istana Besar Seri Menanti. Adapun nama­-nama kampung seperti Kampung Kota, Kampung Penajis, Kampung Istana Raja dan Kampung Sawah Raja masih kekal namanya sehingga sekarang.

RUMAH MELAYU NEGERI SEMBILANRumah dan perkampungan merupakan salah satu peralatan budaya yang penting dalam kehidupan sesebuah masyarakat. Ianya juga menjadi asas kepada kajian sosio-budaya masyarakat tersebut.

Rumah dan pembinaannya dapat menggambarkan satu bentuk budaya bagi orang yang mendiaminya. Di Negeri Sembilan, reka bentuk rumah orang Melayu agak unik yang melambangkan keunikan masyarakat adat perpatih yang diamalkan oleh orang-orang Negeri Sembilan.

Rumah Melayu Tradisional mempunyai daya tarikan yang tersendiri di mana setiap binaan dan struktur asas rumah seperti tiang, bumbung, bendul, tingkap dan tangganya dikatakan dibina dengan mewakili pelbagai maksud yang tersendiri. Senibina rumah berkenaan sering dikaitkan dengan sifat kreatif masyarakat melayu dan hubungan mereka yang sangat erat dengan alam sekitar.

Sekiranya kita melangkah ke Negeri Sembilan pasti kita bertemu dengan rumah orang Melayu yang hampir serupa bentuknya. Di Taman Seni, Seremban terdapat sebuah model rumah Melayu Negeri Sembilan yang telah tua usianya. Namun dalam ketuaan usianya itu, banyak rahsia sejarah silam tersimpan.

Model Rumah Melayu Negeri Sembilan ini telah dibina pada tahun 1921. Ianya juga menggambarkan corak seni bina rumah-rumah Melayu Negeri Sembilan secara keseluruhannya. Model rumah Melayu ini pada asalnya terletak di atas tanah tinggi di persimpangan Jalan Tasik dan Jalan Dunman dalam bandar Seremban sebelum dipindahkan ke Taman Seni Negeri Sembilan.

Sebagaimana rumah Melayu Negeri Sembilan lazimnya, model rumah Melayu Negeri Sembilan ini juga menyamai reka bentuk rumah adat Minangkabau. Ini merupakan pengaruh yang jelas ke atas rumah-rumah Melayu Negeri Sembilan keseluruhannya. Dan sememangnya tidak dapat dinafikan lagi, kerana kebanyakan orang-orang Melayu Negeri Sembilan adalah berasal dari Minangkabau.

Jika ditinjau dengan teliti dan mendalam mengenai konsep binaan rumah Melayu Negeri Sembilan, ia begitu lengkap dari segi susunan dan perancangannya. Dengan memfokuskan kepada model rumah Melayu Negeri Sembilan, kita dapati ianya meniru reka bentuk Minangkabau. Ia mempunyai bumbung panjang dan lentik dengan kedua-dua hujung bumbungnya naik ke atas sedikit. Seperti rumah Melayu lain ia juga mempunyai rumah ibu, atau rumah tengah serambi serta loteng dan pada dindingnya mempunyai ukiran-ukiran yang menarik sekali. Antara ciri lain adalah berlantai tinggi dari tanah dan bertangga kayu.

Model rumah Melayu Negeri Sembilan ini diperbuat daripada kayu yang bermutu tinggi dan atapnya juga daripada kayu. Rumah ini juga agak sederhana besarnya iaitu 17.8 meter x 2.7 meter panjang dan 7.8 meter x 0.9 meter lebar. Ia mempunyai 16 batang tiang utama; justeru itu ia juga dikenali sebagai Rumah Tiang 16.

Seperti rumah-rumah Melayu tradisional, rumah ini juga diserikan dengan ukiran-ukiran yang menarik pada bahagian hadapan rumah. Ukiran ini menambahkan lagi mutu seni rumah tersebut yang bukan sahaja kukuh dari segi binaannya tetapi juga indah dan bernilai dari segi reka bentuk seninya. Oleh sebab itulah Model Rumah Melayu ini telah dipamerkan di London pada tahun 1924 dalam Pameran Great Wembly. Kini model Rumah Melayu Negeri Sembilan ini masih berdiri tegak di Taman Seni Negeri Sembilan sebagai bangunan sejarah untuk tatapan generasi akan datang.

Berhampiran dengan Model Rumah Melayu Negeri Sembilan ini, terdapat sebuah lagi bangunan lama yang iaitu Istana Ampang Tinggi. Istana Ampang Tinggi juga merupakan istana yang mempunyai pengaruh reka bentuk Minangkabau. Ia berbumbung panjang dan lentik. Selain daripada reka bentuknya, keindahan atau seni ukiran yang terdapat di dinding, pintu, tangga dan lain-lain bahagian istana ini juga merupakan keistimewaannya. Istana ini juga dibina tanpa menggunakan paku besi.

Kebanyakan ukiran-ukiran yang terdapat di Istana ini mempunyai motif-motif tertentu khususnya motif awan larat, bunga semantung, bunga tampuk manggis dan berbagai-bagai jenis motif bunga-bungaan. Sesungguhnya ukiran-ukiran ini melambangkan ketinggian mutu seni ukiran dan budaya Melayu sendiri.

Istana ini juga mempunyai loteng, iaitu salah satu ciri bagi rumah-rumah Melayu tradisional Negeri Sembilan. Di bahagian ini biasanya merupakan tempat menyimpan barang-barang berharga dan juga tempat beradu puteri-puteri.

Istana Ampang Tinggi ini telah dibina pada masa pemerintahan Yamtuan Ulin (Yamtuan Imam), Yang Di Pertuan Besar Negeri Sembilan yang kelima di antara tahun 1861-1869. Istana ini pernah menjadi tempat bersemayam Tunku Muhammad, Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan Ketujuh. Bagaimanapun pada tahun 1928, Istana ini tidak menjadi tempat bersemayam baginda lagi dan ianya dijaga oleh kerabat-kerabat baginda. Pada tahun 1953 Istana ini dipindahkan ke Seremban dan dijadikan Muzium Negeri.

Kedua-dua bangunan Model Rumah Melayu Negeri Sembilan dan Istana Ampang Tinggi ini kini menjadi tarikan para pelancong untuk berkunjung ke Taman Seni Negeri Sembilan. Sesungguhnya bangunan-bangunan tersebut merupakan hasil seni bina orang-orang Melayu yang mempunyai kreativiti yang tinggi dan ianya memancarkan sifat warisan budaya nenek moyang dahulu. Hasil seni yang bermutu itu lahir dari proses evolusi; dibentuk oleh zaman dan di dalamnya tersirat dan terjalin aspek budaya Melayu yang menjadi kebanggaan generasi kini.


Sumber: Arkib Negara Malaysia

Sunday, October 2, 2011

KEUNIKAN ADAT PERPATIH

Adat Perpatih

Asal penubuhan Negeri Sembilan adalah oleh Dato' Pepatih Nan Sebatang. Beliau juga merupakan pengasas bagi adat pepatih yang sangat dikenali umum. Seperti yang di ketahui umum, adat pepatih lebih mementingkan kaum wanita daripada lelaki. Pada dasarnya, adat ini adalah adat yang terbaik di Negeri Melayu kerana ia sangat mencakupi segala aspek. Keutamaan wanita di dalam adat pepatih sebenarnya lebih kepada mewarisi harta pusaka dan membawa darah keturunan. Berbeza dari kesultanan Melayu yang lain, harta dan darah keturunan di warisi oleh kaum lelaki. Menurut adat pepatih, wanita yang mengandungkan dan melahirkan anak maka wanitalah yang membawa darah keturunan kepada pewaris iaitu anaknya. Dari segi harta pula, hanya harta pusaka iaitu termasuk tanah dan rumah induk diwarisi oleh wanita bertujuan agar kaum wanita tidak terabai sekiranya dicerai suami. Namun demikian harta sepencarian adalah milik bersama lelaki dan wanita dan di bahagi mengikut hukum Islam. Hasil positif daripada pengamalan adat pepatih ini, harta pusaka tidak tergadai kerana tidak boleh dijual malah di dalam sesebuah kampung, biasanya terdiri daripada saudara mara kerana tanah pusaka telah dibahagi dari awal keturunan kepada generasi sekarang. Dalam erti kata lain, di dalam sebuah kawasan, biasanya terdiri dari keluarga dari satu keturunan. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat.

Negeri Melayu lain berpegang pada Adat Temenggong. Tetapi Datuk Perpatih dan Datuk Temenggong adalah dua bersaudara di Sumatera dan terus berkembang di Malaysia. Kesultanan Melaka pada kurun ke-15 menjadikan Adat Temenggong menjadi dominan di Alam Melayu. Raja Melaka memberi perlindungan kepada penghijrah dari Minangkabau untuk menetap di Naning. Selepas Portugis menguasai Melaka, perlindungan itu dilanjutkan oleh Kesultanan Johor sebagai pewaris Kesultanan Melaka.

Adat Minangkabau

Orang Minangkabau terkenal dengan adatnya yang kuat. Adat sangat penting dalam kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu dalam petatah Minangkabau diungkapkan, hiduik di kanduang adat. Maka, ada empat tingkatan adat di Minangkabau.

1. Adat Nan Sabana Adat
Adat nan sabana adat adalah kenyataan yang berlaku tetap di alam, tidak pernah berubah oleh keadaan tempat dan waktu. Kenyataan itu mengandung nilai-nilai, norma, dan hukum. Di dalam ungkapan Minangkabau dinyatakan sebagai adat nan indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan, diasak indak layua, dibubuik indak mati atau adat babuhua mati. Adat nan sabana adat bersumber dari alam.

Pada hakikatnya, adat ini ialah kelaziman yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Maka, adat Minangkabau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal itu melahirkan konsep dasar pelaksanaan adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, yakni adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dan syarak mangato, adat mamakai. Dari konsep itu lahir pulalah falsafah dasar orang Minangkabau yakni alam takambang jadi guru.

Adat nan sabana adat menempati kedudukan tertinggi dari empat jenis adat di Minangkabau, sebagai landasan utama dari norma, hukum, dan aturan-aturan masyarakat Minangkabau. Semua hukum adat, ketentuan adat, norma kemasyarakatan, dan peraturan-peraturan yang berlaku di Minangkabau bersumber dari adat nan sabana adat.

2. Adat Nan Diadatkan
Adat nan diadatkan adalah adat buatan yang dirancang, dan disusun oleh nenek moyang orang Minangkabau untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan yang berupa adat nan diadatkan disampaikan dalam petatah dan petitih, mamangan, pantun, dan ungkapan bahasa yang berkias hikmah.

Orang Minangkabau mempercayai dua orang tokoh sebagai perancang, perencana, dan penyusun adat nan diadatkan, yaitu Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumangguangan.

Inti dari adat nan diadatkan yang dirancang Datuak Parpatiah Nan Sabatang ialah demokrasi, berdaulat kepada rakyat, dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Sedangkan adat yang disusun Datuak Katumangguangan intinya melaksanakan pemerintahan yang berdaulat ke atas, otokrasi namun tidak sewenang-wenang. Sepintas, kedua konsep adat itu berlawanan. Namun dalam pelaksanaannya kedua konsep itu bertemu, membaur, dan saling mengisi. Gabungan keduanya melahirkan demokrasi yang khas di Minangkabau. Diungkapkan dalam ajaran Minangkabau sebagai berikut:

Bajanjang naiak, batanggo turun.
Naiak dari janjang nan di bawah, turun dari tanggo nan di ateh.
Titiak dari langik, tabasuik dari bumi.


Penggabungan kedua sistem ini ibarat hubungan legislatif dan eksekutif di sistem pemerintahan saat ini.

3. Adat Nan Taradat
Adat nan taradat adalah ketentuan adat yang disusun di nagari untuk melaksanakan adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan nagarinya. Adat ini disusun oleh para tokoh dan pemuka masyarakat nagari melalui musyawarah dan mufakat. Dari pengertian itu lahirlah istilah adat salingka nagari.

Adat nan taradat disebut juga adat babuhua sentak, artinya dapat diperbaiki, diubah, dan diganti. Fungsi utamanya sebagai peraturan pelaksanaan dari adat Minangkabau. Contoh penerapannya antara lain dalam upacara batagak pangulu, turun mandi, sunat rasul, dan perkawinan, yang selalu dipagari oleh ketentuan agama, di mana syarak mangato adaik mamakaikan.

4. Adat Istiadat
Adat istiadat merupakan aturan adat yang dibuat dengan mufakat niniak mamak dalam suatu nagari. Peraturan ini menampung segala kemauan anak nagari yang sesuai menurut alua jo patuik, patuik jo mungkin. Aspirasi yang disalurkan ke dalam adat istiadat ialah aspirasi yang sesuai dengan adat jo limbago, manuruik barih jo balabeh, manuruik ukuran cupak jo gantang, manuruik alua jo patuik.

Ada dua proses terbentuknya adat istiadat. Pertama, berdasarkan usul dari anak nagari, anak kemenakan, dan masyarakat setempat. Kedua, berdasarkan fenomena atau gejala yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Ini diungkapkan dalam kato pusako:

Tumbuah bak padi digaro, tumbuah bak bijo disiang.
Elok dipakai, buruak dibuang.
Elok dipakai jo mufakat, buruak dibuang jo rundiangan.


Adat istiadat umumnya tampak dalam bentuk kesenangan anak nagari seperti kesenian, langgam dan tari, dan olahraga.

[i] adat nan indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan, diasak indak layua, dibubuik indak mati, atau adat yang tidak lekang oleh panas, tidak lapuk karena hujan, di pindahkan tidak layur, dicabut tidak akan mati, artinya adat tersebut hidup terus sesuai dengan keperluan manusia, dan adat itu dapat dilaksanakan oleh orang Minangkabau walaupun di tanah perantauannya sendiri.

[ii] Adat berbuhul mati, adalah adat sebenar adat yang datangnya dari Allah Khaliqul Alam, sesuai dengan fiotrah manusia.

[iii] Maknanya, yang ditetapkan oleh syari'at agama Islam, semestinya dipakaikan oleh adat di ranah Minangkabau

[iv] Alam terkembang jadi guru telah menjadi filosofi adat di Minangkabau sejak pertama. Dari melihat alam sesungguhnya kita dapat mengenal kekuasaan Allah Khaliqul Alam ini.

[v] Berjenjang naik bertangga turun, ada aturan yang mesti dilalui. Naik dimulai dari jenjang yang di bawah, terjaga keteraturan, dan turun dari tangga yang di atas, artinya ada kaedah yang mesti dijaga baik. Secara hokum alam titik dari langit, yakni aturan syarak itu datang dari wahyu, dan aturan adat tabusek dari bumi, menjadi perilaku masyarakat mulai dari lapisan paling bawah.

[vi] Tumbuah bak padi digaro, tumbuah bak bijo disiang. Elok dipakai, buruak dibuang. Elok dipakai jo mufakat, buruak dibuang jo rundiangan. Tumbuh bagaikan padi yang di pelihara di sawah, tumbuh bagaikan bijo (tampang) yang di jaga dan dipupuk disiangi. Maka adat itu akan berkembang dengan baik. Dalam perkembangan zaman maka adat itu berperinsip kepada mana yang elok dapat di pakai, mana yang buruk dapat dibuang. Akan tetapi menetapkan elok itu mesti dengan mufakat, mengahadirkan kebiasaan istiadat dan bimbingan agama Islam juga. Mana yang tudak baik, dapat dibuang melalui perundingan.

Tahukah anda?

1. Tahukan anda bahawa Negeri Sembilan merupakan negeri yang paling demokratik sekali di Malaysia?

Pemilihan Yang Di-Pertuan Besar Negeri Sembilan (Yam Tuan) hanya boleh dilakukan oleh Undang sahaja? Terdapat 4 Undang utama di Negeri Sembilan iaitu Undang Luak Sungai Ujong, Undang Luak Rembau, Undang Luak Jelebu dan Undang Luak Johol. Mereka inilah yang berkuasa penuh untuk memilih Yam Tuan yang baru selepas Yam Tuan yang sebelumnya mangkat. Setelah berbincang dan bersepakat barulah Yam tuan yang baru akan dilantik.

Ini berbeza dengan sistem di negeri beraja lain di mana selepas seorang sultan mangkat, tahta lazimnya turun daripada si ayah kepada si anak. Lihat sistem yang diamalkan lebih demokrasi bukan di Negeri Sembilan.

2. Prinsip-prinsip dalam adat perpatih memberi keistimewaan kepada wanita.

Dalam hal ini, aku lebih suka terhadap isu pembahagian harta pusaka yang banyak memberikan kelebihan kepada pihak perempuan. Ramai orang luar yang sering salah faham tentang isu ini sehingga ada yang takut untuk menikahi perempuan Negeri Sembilan.

Bila tak diterangkan tentang isu tersebut dia orang tak faham, bila dah diterangkan pun masih tak faham.

Aku tak adalah begitu arif mengenai adat Perpatih, jadi kena membaca lebih sedikit mengenai adat Perpatih ni. Berikut penerangan yang diambil daripada wikipedia.

Selalu menjadi topik perdebatan hangat mengenai Adat Perpatih adalah mengenai pemberian harta pusaka yang memberikan kelebihan kepada perempuan. Inilah satu-satunya isu dalam Adat Perpatih yang selalu disalah fahamkan. Sebenarnya, pemberian pesaka yang dimaksudkan dalam adat ini ialah pemberian tanah adat.

Tanah adat ini adalah tanah yang turun temurun daripada nenek moyang sesuatu keluarga. Sebabnya tanah adat ini diberikan kepada perempuan ialah semata-mata untuk menjaga kehormatan dan maruah kaum wanita Adat Perpatih. Maksudnya, seorang wanita Adat Perpatih walau betapa miskin dan papa pun, dia tidak akan merempat atau menjual maruahnya untuk hidup.

Jika dia pulang ke kampungnya dia sudah ada tanah kampung dan sawah untuk dikerjakan sebagai penyambung rezeki. Manakala anak lelaki pula dianggap lebih teguh dan tahu untuk terus berusaha untuk hidup (survival). Akan harta atau tanah yang diperolehi sebagai harta sepencarian maka pembahagiannya adalah menurut hukum faraid (tidak ada kena mengena dengan tanah adat yang hanya untuk perempuan sahaja).

Tanah adat ini adalah tanah yang turun temurun daripada nenek moyang sesuatu keluarga. Cuba fahamkan ayat tersebut. Kalau seorang lelaki menikahi perempuan Negeri Sembilan, buat apa dia nak sentuh atau ambil harta pusaka sebelah isteri beliau? Itu hak dia ke? Itukan tanah adat keluarga sebelah isteri dan sudah sedia ada sebelum beliau menikahi isterinya lagi.

.

Sumber: http://paramedik.bbfr.net/t6884-keunikan-adat-perpatih-n9

KEUNIKAN ISTIADAT MENYALANG

UM 20 mei 2011

PEPATAH Tak lapok dek hujan, tak lekang dek paneh seringkali diungkapkan apabila membicarakan mengenai Adat Perpatih yang menjadi amalan masyarakat di Negeri Sembilan. Istiadat menyalang Datuk Lembaga dan Buapak delapan kampung Suku Biduanda Luak Rembau yang diadakan di kediaman rasmi Datuk Undang Luak Rembau di Rembau baru-baru ini menyerlahkan keunikan Adat Perpatih yang menjadi amalan turun temurun penduduk Negeri Sembilan.

Istiadat Menyalang ini adalah adat istiadat merafak sembah kepada Undang Luak Rembau Datuk Lela Maharaja Datuk Muhamad Sharip Othman, sebagai tanda menjunjung kasih penyandang pusaka baru mengadap dengan penuh beradat dan istiadat.

Istiadat kali kelima ini yang diadakan di kediaman rasmi Undang Luak Rembau sejak tahun 1999 menyaksikan empat orang penyandang pusaka yang baru dilantik merafak sembah kepada penyandang pusaka yang lebih tinggi yang juga sebagai pelengkap atau istiadat terakhir pelantikan mereka.

Mereka ialah penyandang Pusaka Lembaga iaitu Datuk Putih Khairol Nizam Yahya (Suku Batu Hampar Petani) dan Datuk Panglima Dagang Ruslan Nunet (Suku Seri Melenggang Minangkabau) serta Pusaka Buapak iaitu Datuk Juan Mohd Ros Mohd Yunus (Buapak Suku Biduanda Kampung Tebat) dan Datuk Samaraja Dzulkefli Ismail (Buapak Suku Biduanda Kampung Kota).

Majlis itu turut menyaksikan rombongan penyandang pusaka sukunya bersama dan anak buah mengadap dengan beradat dan mempersembahkan wang adat (bahara), tepak sireh, serta iringan seperti nasi besar (panco) yang berisi telur, wajik, dodol dan boko atau dulang yang berisi kuih muih.

Mengikut adat kehadiran mereka dengan rombongan ini menunjukkan ikatan kukuh dan kesepaduan dalam memperakukan penyandang pusaka adat tersebut.
Turut hadir pada istiadat itu ialah Undang Luak Sungai Ujong Datuk Klana Petra Datuk Mubarak Dohak, Undang Luak Jelebu Datuk Mendika Menteri Akhirulzaman Datuk Musa Wahab dan Undang Luak Johol Datuk Johan Pahlawan Lela Perkasa Setiawan Datuk Mohd Jan Abdul Ghani serta Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Pelancongan, Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Adat Istiadat Melayu negeri Datuk Mohammad Razi Kail.

Perlantikan penyandang pusaka adat di Luak Rembau adalah amalan demokrasi yang diamalkan oleh pengamal adat sejak dahulu. Ia adalah tanggungjawab setiap ahli dalam suku tersebut sebagai hak dan kebebasan untuk memilih atau dipilih.
Kekosongan sesuatu pusaka adat selalunya disebabkan kematian dan "memuntahkan" pusaka dan sebagainya. Di Luak Rembau, penyandang pusaka adat akan diganti selepas 100 hari kekosongan berlaku.

Kebulatan mengikut pepatah "Bulat air dek pembetong, bulat kata dek muafakat" akan diadakan untuk mencari "benih" dalam menentukan "perut" mengikut giliran.
Undang Luak Rembau, Datuk Lela Maharaja Datuk Muhamad Sharip Othman berkata istiadat ini menjadi teras dalam mendirikan adat bagi penyandang pusaka adat yang baru.

Adat istiadat itu dizahirkan (diamalkan) daripada nenek moyang terdahulu dan sehingga kini masih dipegang teguh kepada sistem adat dan seterusnya memakmurkan institusi adat itu sendiri.

"Keindahan adat kita sungguh jelas. Istiadat ini bertujuan memasyhur dan mengisytiharkan secara rasmi kepada anak buah berkaitan pusaka yang disandang Datuk Lembaga.

"Kehadiran mereka dengan rombongan menunjukkan ikatan kukuh dan kesepaduan dalam memperakukan penyandang pusaka adat itu," katanya pada majlis Istiadat Menyalang itu.

Sumber - Bernama

Telapak Ibu Soko

Telapak Ibu Soko di Kampung Pulau Kota

Monday, September 26, 2011

Sejarah Rembau - Bahagian 2

Abad 17


1605
1. Datuk Ambo meninggal dunia

2. Lenggang dipilih menjadi Penghulu Rembau ke 3 dengan gelaran Datuk Lela Maharaja.

1620
1. Datuk Lenggang meninggal dunia

2. Pandak dipilih menjadi Penghulu Rembau ke 4 dengan gelaran Datuk Sedia Raja

1622
Rombongan Tunku Besar Raja Bujang sampai di Rembau Darat dan membuat penempatan di Kampung Ulu Penajis, Ulu Sepri.

1623 – 24
Sultan Abdul Jalil II (1623 – 77) Johor melantik Datuk Ganti Maharaja, Lembaga suku Anak Melaka sebagai wakil kerajaan Johor di Rembau

1640,
7 September
Rembau menghantar seramai 300 orang tentera membantu Johor dan Belanda menyerang Melaka.

27 Oktober
Rembau menghantar seramai 500 orang tentera dalam serangannya ke atas Melaka.

1641, 14 Januari
1. Melaka jatuh ke tangan Belanda

Februari – Mac
1. Lebai Muda dan Hitam ditahan oleh Belanda di Tampin

2. Hitam berjaya melepaskan diri dan mendapat perlindungan di Rembau.

1642, Januari
1. Jan Janz Menie menyekat lalu lintas di Sungai Penajis

Februari
1. Jan Janz Menie datang ke Rembau menemui Datuk Pandak

2. Belanda menebus pelarian Kristian daripada Rembau.

3. Belanda membuka semula lalu lintas di Sungai Penajis

April
Utusan Sultan Johor menemui Datuk Pandak dan meminta membayar denda $200.

1 – 2 Mei
Utusan Rembau berada di Melaka meminta Belanda menjadi pengantaraan dengan Johor mengenai denda $200.

1643, 5 Mei
Orang Rembau membakar kapal dan membunuh dua orang anak kapal Melaka di Sungai Baru

23 Mei
Peperangan di antara orang Rembau dan Melaka di Sungai Penajih berkaitan dengan perbuatan Melaka menutup sungai tersebut.

1644, Januari
1. Utusan daripada Sultan Johor sampai di Rembau

2. Penghulu Rembau disoal selidik oleh Sultan Johor di Batu Sawar tentang rompakan ke atas Jorge Fernandez dan pembunuhan orang kristian di Tampin

5 Februari
1. Forsenburgh dan Menie datang menemui Datuk Pandak di Rembau

2. Pergaduhan antara Rembau dan Belanda berlaku. Semua orang Belanda termasuk Forsenburgh dan Menie mati terbunuh.

7 Februari
Gabenor van Vliet dan pasukannya diserang hendap oleh orang Rembau. Belanda berundur ke Melaka dan meninggalkan peti berisi wang berjumlah 13,000 rial.

Ogos
Sekumpulan enam orang pengintip Rembau-Naning di bawah pimpinan Hitam berjaya mengumpulkan seribu orang tentera untuk melanggar Melaka.

16 Ogos
1. Orang Rembau-Naning di bawah pimpinan Hitam berjaya menawan Bukit Cina, Melaka.

2. Belanda berjaya mematahkan pemberontakan Rembau-Naning

3. Hitam dan kumpulannya kecuali telah dihukum bunuh oleh Belanda

1645
1. Tunku Besar Raja Bujang meninggal dunia.
Februari
2. Tentera Rembau-Naning mengalahkan Belanda di Melekek

3. Datuk Sedia Raja Pandak meninggal dunia

4. Uban dipilih menjadi Penghulu Rembau ke 5 dengan gelaran Datuk Lela Maharaja

1646
1. Tentera Rembau-Naning dikalahkan oleh Belanda di Taboh Naning

Mac
1. Rembau menghantar pewakilan yang diketuai oleh Datuk Jalila Muluk dan Khatib Sitam Muda ke Melaka merundungkan perjanjian persahabatan Rembau-Belanda

24 Jun
1. Pengampunan 24 orang rakyat Rembau-Naning oleh pihak berkuasa Belanda di Betawi yang akan dihukum bunuh

17 September
1. Rundingan damai diadakan di rumah Datuk Jalila Muluk – di antara Pembesar Rembau dan Naning dengan Abraham Steen, wakil kerajaan Belanda

2. Datuk Uban menandatangani perjanjian perdamaian Rembau-Belanda

1647
Neydert Clinkert datang ke Rembau mengutip bayaran ganti rugi Belanda

1649
Sekumpulan orang Sungai Ujong (suku Semelenggang) membuat perkampungan di Rembau Darat. Mereka bernaung di bawah Datuk Mendelika. Kelompok baru ini dikenali sebagai Semelenggang Empat Ibu.

1650an
1. Satu kumpulan orang Biduandan Jakun di bawah pimpinan Datuk Gindai Lautan datang membuat perkampungan di Rembau Darat

2. Sekumpulan orang Minangkabau yang berasal daripada Batu Hampar di bawah pimpinan Datuk Sutan Bendahara sampai ke Rembau Darat

1659
1. Keluarga Diraja Johor datang ke Rembau meminang anak gadis suku Biduanda Jakun bernama Seri Banun. Peminangan itu telah ditolak oleh Orang Kaya Kecil, ayah Seri Banun

2. Datuk Lela Maharaja Uban mengisytiharkan bahawa hak carak Biduanda Jakun menyandang pusaka Penghulu Rembau dicabut (dilucutkan) untuk sekali gilirankerana dianggap menderhaka menolak pinangan Diraja Johor

1660
1. Datuk Lela Maharaja Uban meninggal dunia

2. Sagah dipilih menjadi Penghulu Rembau ke 6 dengan gelaran Datuk Sedia Raja

1670, Disember
1671, Januari
Utusan Datuk Sagah menghadap Sultan Johor untuk meminta izin menyerang Belanda di Melaka

1676
Datuk Sagah menemui Penghulu-Penghulu Sungai Ujong, Kelang dan Naning merundingkan hal menjemput seorang putera raja dari Minangkabau

1677
Raja Ibrahim, putera raja Minangkabau sampai ke Rembau

Februari
Raja Ibrahim mengutus surat kepada Belanda di Melaka meminta Melaka jangan lagi mengganggu Rembau dan Naning. Surat itu tidak dijawab oleh Belanda

April
1. Raja Ibrahim dengan diiringi oleh 3,770 orang pengikut bersedia menyerang Melaka.

2. Raja Ibrahim berjaya menawan beberapa kawasan di pinggir bandar Melaka

Jun
Raja Ibrahim dan tenteranya berundur dari Melaka dan balik ke Rembau-Naning

November-Disember
Raja Ibrahim mengadakan beberapa rundingan dengan Sultan Kuantan, Sumatera untuk mengadakan pakatan atas dasar keturunan Minangkabau menyerang Belanda di Melaka. Mereka gagal mencapai kata sepakat.

1678
1. Raja Ibrahim membuat pemuafakatan dengan orang Bugis dan Makasar di Kelang atas dasar seagama untuk menyerang Belanda di Melaka

2. Belanda menyerang Rembau. Ikatan seagama yang cuba diwujudkan oleh Raja Ibrahim gagal.

Oktober
Raja Ibrahim mati dibunuh oleh Baggia, hamba kepunyaan Datuk Raja Merah, Penghulu Naning

November
Datuk Sagah memperbaharui perjanjian persetiaan dan persahabatan dengan Belanda

1680, Januari
Utusan Datuk Sagah ke Melaka merundingkan satu perjanjian dengan Belanda

13 Februari
Surat perjanjian damai Rembau – Melaka ditandatangani di Melaka

1690
1. Datuk Sagah meninggal dunia

2. Kurap dipilih menjadi Penghulu Rembau ke 7 dengan gelaran Datuk Sedia RajaMeriam dipercayai milik Dato' Syahbandar


Adakah ini maqam Datuk Leteh @ Latih? Kajian terperinci harus dijalankan oleh pihak berkenaan.

Sumber : Buku ‘Negeri Yang Sembilan : Daerah Kecil Pusaka Adat Warisan Kerajaan Berdaulat’. (Norhalim Hj Ibrahim, 1995)

Portal Nagari Nan Tuo

RENUNGAN BUAT ANAK-ANAK NEGERI SEMBILAN

Popular Posts